Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Uutiset

Diesel polttoaineen suodatus – suojaa moottoriasi tai varavoimasi vikaantumiselta

14 helmikuun, 2024

Diesel polttoaineen epäpuhtaudet voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: partikkelit, vesi ja mikrobiologinen kasvusto. Näiden epäpuhtauksien pääseminen polttoainesäiliöön kannattaa lähtökohtaisesti pyrkiä minimoimaan, mutta kokonaan niitä ei pysty estämään ilman suuria kustannuksia. Nämä epäpuhtaudet on poistettava ennen kuin polttoaine syötetään moottorille tai varavoimayksikölle. Epäpuhtaudet aiheuttavat ikäviä ja kustannuksiltaan kalliita vaurioita. Erityisen tärkeää puhtauden ylläpitäminen on varavoimayksikössä, joiden käynnistyminen tulee taata tilanteissa joissa energiaa tarvitaan heti, eikä huollon jälkeen.

Mikäli epäpuhtauksien poistamisesta ei pidetä huolta näkyy ongelmat pääasiallisesti korkeapainesuuttimien tukkeutumisena ja pumpun vikaantumisena. Tällaisten huoltojen kustannukset saattavat olla suuret ja osien saatavuus voi ottaa oman ajan.

Partikkelit ja kiintoaineet: Korkeapainejärjestelmissä kiintoaine/partikkeli on erittäin haitallinen vikaantumista aiheuttava syyllinen. Pienet partikkelit eivät itsessään jää kiinni suuttimiin, mutta ne kuluttavat suuttimen aukkoa ja muita pintoja aiheuttaen järjestelmän likaantumisen entisestään. Kun kulumista on tapahtunut riittävästi ei suutin enää toimi suunnitellusti. Pienetkin partikkelit saattavat aiheuttaa tukkeumia kun niiden määrä alkaa kasvaa ja ne kasaantuvat linjoihin.

Vesi / kosteus: Diesel polttoaineessa on aina jonkin verran vettä, mutta on erittäin tärkeää pystyä pitämään vesipitoisuus niin alhaalla ettei järjestelmään pääse muodostumaan vapaata vettä. Vapaa vesi aiheuttaa järjestelmässä korroosiota, kuten säiliössä, mikä lisää partikkelien määrää systeemissä. Lisäksi vesi saattaa aiheuttaa myös kavitaatiota. Kylmissä olosuhteissa, kuten Suomessa, vesi myös jäätyy, kun lämpötila laskee riittävästi. Lisäksi vesi mahdollistaa biologisen kasvuston kasvamisen ja kiihdyttää likaantumista.

Biologinen kasvusto: Mikäli polttoainejärjestelmään pääsee muodostumaan vapaata vettä, on olosuhteet otolliset biologiselle kasvulle. Kasvusto saattaa muuttaa olosuhteita tankissa siten, että happoisuus kasvaa ja korroosiotuotteiden määrä lähtee jyrkkään nousuun. Biologinen kasvusto muodostaa limamaista tai lietemäistä epäpuhtautta, joka erityisen ikävä epäpuhtaus moottorissa ja vikaantuminen voi tapahtua nopeasti.

Ratkaisu on kuitenkin olemassa ja sen on suodatusyksikkö yhdistettynä veden erottamiseen coalesoimalla. Ratkaisuiden valinnassa kannattaa luottaa testattuun teknologiaan. Suodatusratkaisu voidaan toteuttaa linjaan asennettavalla suodatusyksiköllä tai kierrättämällä polttoainesäiliön polttoainetta sivuvirtasuodatusyksikön kautta. Sivuvirtasuodatuksessa on se etu, että puhdistaminen tapahtuu vaikka polttoaineen syötölle ei olisikaan tarvetta. Näin voidaan pitää säiliö puhtaana ja vähentää korroosion mahdollisuutta ja vapaan veden muodostumista säilöön ja minimoidaan biologisen kasvun mahdollisuus.

Hy-Pro COD yksikkö

COD yksikkö: suurempien polttoainejärjestelmien kiinteäasenteinen puhdistusyksikkö: esitelinkki

Hy-Pro FSLCOD

FSLCOD yksikkö: pienempien polttoainejärjestelmien kiinteäasenteinen puhdistuslaitteisto: esitelinkki

FCLCOD polttoainesuodatinkärry

FCLCOD kärry: liikuteltava polttoainejärjestelmien puhdistusyksikkö: esitelinkki

Kysy myynnistämme lisää ja autamme mielellämme valitsemaan kohteeseenne oikean ratkaisun.

Hy-Pro FSLCOD

Ota yhteyttä

    Ota yhteyttä