Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Eheydentestauslaitteet

Eheystestauksen tarkoituksena on selvittää ovatko membraanisuodattimet kykeneviä suorittamaan sen tehtävän mihin ne ovat tarkoitetut. Testilaitteita on sekä ilmansteriilisuodattimien ja nestesuodattimien testaamiseen.

Eheyden testaaminen on oleellinen osa laadunvalvontaa, jolla voidaan varmistaa tuotantoerän steriilisyys.

Eheystestaus suoritetaan standarditestein. Membraanisuodattimien testimenetelmät ovat

  • Kupla piste (Bubble point)
  • Paineen alenema (Pressure decay)
  • Veden tunkeuma (Water intrusion)

 

Ilman steriilisuodattimet voidaan testata myös aerosolitestillä, jonka etuna on testin helppous ja nopeus.

 

PORECHECK 4 laite  – on suunnattu lääketeollisuuden eheystestauksiin

 

 

 

BEVCHECK laitteet – on tarkoitettu elintarviketeollisuuteen

 

VALAIRDATA 4 laite – voidaan testata ilman steriilisuodattimet

  • Standardisoidut testimenetelmät
  • Selkeä, nopea vastaus suodattimen eheydestä
  • Korreloi bakteeritestien kanssa
  • Testaus joko linjassa tai erillisessä testipesässä
Parker – BEVCHECK Datasheet compressed
Parker – BEVCHECK PLUS Datasheet
Parker – DS IT 03 01-11 REV 4A – BEVCHECK & BEVCHECK PLUS
Parker – Integrity Testing Support Guide
Parker – Porecheck 4 Integrity Test Unit Datasheet
Parker – Valairdata 4
Parker’s Valairdata 3: Assuring the Performance of Sterile Gas Filters
Valaidata 4 esitys Integrity Testing of Filters: Assuring the Performance of Sterile Gas Filters

Vastuuhenkilöstö

Antti Mäkelä
Myynti-insinööri, prosessitekniikka

Toimittajat

Liittyvät uutiset

Ota yhteyttä

    Ota yhteyttä